Het platteland onderweg naar Den Haag.

Romke de Jong is lid van de Tweede kamer sinds maart 2021.


-Werk maken van het verduurzamen van onze MKB bedrijven.
Hulp voor wie het nodig heeft. Ondernemers zijn bezig met ondernemen, met hun producten of diensten en niet per definitie met duurzaamheid en zeker voor het MKB moeten we kansen creëren om goede begeleiding te vinden in dit proces. Ik deed mijn verhaal al eerder bij WNL onder regie van Rob Jetten. Ik pleit er voor om ondernemers te helpen met verduurzamen door als provincie te betalen voor collectieven zoals Fossielvrij Fryslan en Circulair Fryslan. Dit voorstel heeft het middels een motie ook gehaald in de staten om onderdeel te zijn van nieuw beleid. Samen maken we duurzaamheid. En alleen samen komen we verder.
(Lees ook meer over nieuwsartikelen van Romke)


-Dorpen energie-neutraal maken.
Ik wil sneller werk maken Dorpsmolens, lokale energie coöperaties, gedeelde zonnevelden, het delen van energie onderling en versimpelde regelgeving op dit onderwerp. Alleen samen maken we dit mogelijk.


-Bodemdaling Veenweide
Ik wil werk maken van de bodemdaling door Veenweide gebieden. We moeten nu keuzes maken om te vernatten, om de CO2-uitstoot te verminderen maar wel met een eerlijk perspectief naar de gebruikers van de gronden. Met een groot gebied in het noorden zal dit een belangrijke stap zijn in het verminderen van onze uitstoot.


-Eerlijke verdeling gemeentegelden
Voorzieningen staan onder druk op het platteland. Door de decentralisaties bij de gemeenten worden de structurele tekorten steeds groter. Dit heeft effect op dorpshuizen, bibliotheken, sportvoorzieningen, onderhoud en nog veel meer. Ik ga voor een eerlijkere verdeling van de gemeente gelden voor het platteland met haar vele kernen en voorzieningen.


-Sterke treinverbindingen
Openbaar vervoer is essentieel om de regio’s te verbinden met de rest van Nederland. De lelylijn is essentieel voor een goede verbinding tussen het noorden en de randstad. Met de komst van de lelylijn kan het noorden beter profiteren van woon-werkverkeer en kan het de druk halen van de vastgelopen woningmarkt in de randstad.


-Wonen in kleine kernen
De woningnood is hoog, zelfs in de regio. Er wordt druk gebouwd in de steden. Maar ik wil ook aandacht voor jongeren die willen blijven wonen in hun eigen dorp waar weinig tot niet gebouwd wordt. Willen we dorpen leefbaar houden moeten we oog houden voor de kleine initiatieven voor onderop en maatwerk kunnen bieden.


-Streektalen
Ik maak me hard voor regionale taal en dialect. We moeten blijven investeren in deze bijzondere lokale communicatie.

Een leven lang leren
Ik wil werk maken dat iedereen flexibel is en blijft op de arbeidsmarkt. Dat onderwijs je hele leven lang als rode draad mag dienen voor je. Dat je in de zorg je zelf kunt blijven ontwikkelen. Dat je een carrière wending kunt maken als je ergens anders gelukkig in wordt. Dat als de arbeidsmarkt verandert, jij wendbaar blijft. Belangrijker nog: Dat iedereen perspectief heeft in zijn werk. Daarnaast moet er meer aandacht zijn voor onze jongeren. Een groep die een zware tijd meemaakt nu en waar de gevolgen van de corona crisis groot zijn.

Vragen of opmerkingen? Stuur je me anders gerust een berichtje op instagram /romked66 of op twitter via @romkedejong